Polityka Prywatności z RODO i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych sklepu internetowego pod adresem: https://madlennnhandmade.com (“Sklep internetowy”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu MadlennnHandmade siedziba i adres:Ideainventor Cezary Sowiński, Czestków A 24, 98-113 Buczek .

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ideainventor Cezary Sowiński, Czestków A 24, 98-113 Buczek lub drogą e-mailową pod adresem:sklep@madlennnhandmade.com

 3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych? 
Dane osobowe uzyskane podczas, zawarcia umowy, rejestracji konta w serwisie, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy
2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
a. wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych;
b. obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
c. przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
3. wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;

Właściciel przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, składania zamówień, realizacji umowy sprzedaży towarów lub usług szkoleniowych oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak np cele marketingowe lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

 

 

 1. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Sklepu internetowego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
 2. nazwisko i imiona Klienta
 3. adres zameldowania na pobyt stały;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w punkcie 7
 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
 6. adresy elektroniczne Klienta.

 

 1. Właściciel przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

 

 1. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 2. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
 3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 5. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. Właściciel przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu internetowego przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Właściciela zależy od uzyskania zgody Klienta.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: Czestków A 24, 98-113 Buczek, lub drogą mailową na adres: biuro@ideainventor.pl

 

 1. Przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

 

 1. Udostępnianie danych może następować tylko w granicach prawa i w zakresie niezbędnym dla celu przetwarzania danych na rzecz podmiotów współpracujących z Właścicielem w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w szczególności na rzecz podmiotów zajmujących się wysyłką towarów, na rzecz podmiotów zapewniających właściwe działanie Sklepu Internetowego, na rzecz operatorów płatności jak również na rzecz podmiotów świadczących dla właściciela usługi marketingowe.

 

 1. Strony Sklepu internetowego są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Właściciela przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Właściciel zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Sklepu internetowego zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Sklepu internetowego zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu internetowego są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Właściciela.

 

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

 1. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu internetowego prosimy kierować na adres e-mail: sklep@madlennnhandmade.com

POLITYKA COOKIES („CIASTECZKA”)

 

 

 1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technika plików “cookies”.

 

 1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 

 1. Rodzaje plików “cookies”:

‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.

‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).

‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

 

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.